4. A KATEPAL BITUMENES ZSINDELY TETŐFEDÉS KIVITELEZÉSE

4.1 A KITŰZÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

4.2 AZ ALÁTÉTFEDÉS KIVITELEZÉSE

4.3 A BITUMENES ZSINDELYFEDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4.4 A KATEPAL BITUMENES ZSINDELYEK RÖGZÍTÉSE

4.5 A BITUMENES ZSINDELY ragasztÁsos RÖGZÍTÉSEI

 

5. A TETŐ SZEGÉLYEINEK ÉS RÉSZLETEINEK KIVITELEZÉSE

5.1.  AZ ERESZ SZEGÉLYEZÉSE

5.2  AZ OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

5.3  A GERINC, AZ ÉLGERINC, A CSÚCS KIALAKÍTÁSA

5.4  A VÁPA KIVITELEZÉSE

5.5  A SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE

5.6  FÜGGŐLEGES FELÜLETHEZ CSATLAKOZÁS

5.7  HÓFOGÓ, JÁRDA ÉS LÉTRATARTÓ RÖGZÍTÉSE

5.8  TETŐÁTTÖRÉS, TETŐSZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

6. KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK, SZERKEZETEK ÉS SZERELVÉNYEK

6.1  KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTÉS

6.2  FÉMLEMEZ SZERKEZETEK

6.3  TETŐSZERELVÉNYEK

6.4  HÓFOGÓK ALKALMAZÁSA

 

7. A TETŐ FEDÉS KIVITELEZÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

7.1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

7.2 A MUNKAHELYI FELTÉTELEK

7.3 A BITUMENES ZSINDELYFEDÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

7.4 A ZSINDELYFEDÉSBEN KELETKEZETT HIBA KIJAVÍTÁSA

7.5 TŰZ-, MUNKA-, EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

7.6 AZ ELKÉSZÜLT ZSINDELYFEDÉS MINŐSÍTÉSE

7.7 ÁTADÁS ÁTVÉTEL

8.  A tető SZAKSZERŰ HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

8.1 KARBANTARTÁS

8.2 JAVÍTÁS

8.3 FELÚJÍTÁS

 

 

 

4. A KATEPAL BITUMENES ZSINDELY TETŐFEDÉS KIVITELEZÉSE

 

4.1 A KITŰZÉS ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

 

A kitűzés előtt a tető tényleges méreteit, hajlásszögét és az élek egymáshoz viszonyított helyzetét ellenőrizni kell. Az ellenőrzés hossz- és keresztirányban, illetve az átlók mérésével történik.

 

A kitűzést az eresszel párhuzamos (többnyire vízszintes) tengely meghatározásával kell kezdeni. Ezután az így kitűzött tengelyre állítsunk merőlegest, lehetőleg az ereszhossz felében, hogy a bitumenes zsindelylemezek fektetése során ellenőrizni tudjuk az esetleges sorelferdüléseket.

 

az oldal tetejére

 

4.2 AZ ALÁTÉTFEDÉS KIVITELEZÉSE

 

A zsindelyfedés aljzata általában deszkázat. A deszkázattal egyidejűleg kell elkészíteni a függőeresz csatornákat. A csatornatartó vasakat, a lejtést is biztosító módon, a deszkázathoz rögzítés előtt ki kell osztani és be kell süllyeszteni.

 

Az orom megoldásától függően az alkalmazásra kerülő oromdeszkát és a háromszög kialakítású lécet is előzetesen el kell helyezni, rögzíteni.


 

Ha mindezeket elkészítették akkor kerülhet sor az alátétfedés kivitelezésére:

·       12-18° tetőlejtés esetén az egész felületet hegeszthető bitumenes alátétfedéssel kell ellátni

·       18-30° tetőlejtés esetén az egész felületet vékony bitumenes alátétfedéssel kell ellátni

·       30° felett elegendő a vápákban, az eresz és orom mentén 1,0 m vagy 2,0 m széles sávban elkészíteni az alátétfedést

·       a rögzítés fedéllemez szöggel történik, 10 cm-kénti távolsággal, lehetőleg varrottan, tehát nem egyvonalban.

·       az átfedések vízhatlan toldása vagy hideg bitumenes ragasztóval, vagy a hegeszthető lemeznél forró levegős, esetleg lángolvasztásos ragasztással készüljön.

 

Az alátétlemezt a kifelé lejtő ereszszegély alá kell fektetni. Az alátétfedések egymás feletti sorainak toldásai nem eshetnek egyvonalba. A lemezeket legalább 10 cm átfedéssel és toldással kell elhelyezni.

 

A vápák bélelése hegeszthető bitumenes alátétlemezzel, a vápatengellyel megegyező fektetéssel, lehetőleg egy darabból készüljön. A rögzítés a szélek mentén 20 cm-kénti szögezéssel történjen.

 

az oldal tetejére

 

4.3 A BITUMENES ZSINDELYFEDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely tetőfedés az eresszel vagy a gerinccel párhuzamos (illetve vízszintes) sorokban elhelyezett elemekből készül. A bitumenes zsindely héjazat a tető vízfelfogó részein legalább kettős átfedéssel, a vízelvezető részeken (hajlat, hátoldali kéményszegély)  legalább 18° tetőhajlással és alátétfedéssel készüljön. A hajlatok kialakítása többféleképpen történhet, ezek a megoldások a rajzokon kerülnek részletezésre.

 

Egy tetőoldalra azonos gyártási számú zsindelyeket kell beépíteni a színárnyalat azonossága miatt. A felrakáskor javasolt 4-5 csomag zsindely keverése. Az esetleges színárnyalat eltérések kb. 6 hónap alatt kiegyenlítődnek, a zsindelyek színe "összeérik".

 

Az eresznél a fémlemez ereszszegélyre a kezdőelemek elhelyezése és leragasztása után elkezdhetjük a zsindelyelemek fektetését. Tűzzük ki és csapózsinór segítségével jelöljük ki a kezdő zsindelysort. A megfelelő sortartás miatt 3-4 soronként ellenőrizzük, csapózsinórral jelöljük ki az újabb sorokat. A fedést  a tető közepétől jobbra és balra haladva végezzük.

 

A zsindely sorokat egymásra eltolással rakjuk, az illesztések nem eshetnek egymás fölé, takartak legyenek. A sortávolság és az átfedés a zsindelyek típusától függően, a zsindelyek felrakásánál egyértelműen a mintázatból következik. Az egymás feletti sorokban levő KATEPAL bitumenes zsindelyek bemetszéseit, típustól függően, fél vagy harmad tagozatszélességnek megfelelően kell eltolni. A kivitelezéskor a zsindelyek pontos elhelyezését segíti az oldalsó horony-illeszték.

 

A zsindelyek hátoldaláról el kell távolítani a védőfóliát, utána el kell azokat helyezni és le kell szögelni. A szögezést a külön rögzítési fejezetben leírtak szerint kell készíteni. A következő sor a szögezési helyeket mindig takarja. Szükség esetén forrólevegős ragasztást is kell alkalmazni.

 

Az oromrészeknél, a kialakítás módjától függően kell a szegélyeket megoldani. Erre a rajzi rész nyújt megfelelő segítséget.

 

 A vápa megoldása, több változatban, szintén a rajzi részben került részletezésre.

 

A KATEPAL sarkított téglány bitumenes zsindely a tagozatai közötti bemetszések folytatásaként pikkelyekre vágható. A zsindelypikkelyekbol pikkelysor készíthető. A pikkelysor kettős vagy hármas fedésű lehet. Az egy tagozat szélességű pikkelysáv fedés az élek, csatlakozások fedosávjaként használható fel.

 

A többi KATEPAL típusnál a pikkelyre vágás nem lehetséges. Erre külön gerincelem kapható, megfelelő színekben.


az oldal tetejére

 

4.4 A KATEPAL BITUMENES ZSINDELYEK RÖGZÍTÉSE

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely rögzítése a megfelelő mértékű szegezéssel illetve speciális kapoccsal történik. A bitumenes zsindely héjazat és az alátétfedés rögzítésére zsindelyszeg használható, amely galvanikus horganyozású, kb. 9 mm fejnagyságú, szárátmérője 3,1 mm, hosszúsága pedig általában 35 mm. Normál fedésnél 25 mm-es, többszörös átfedésnél ( pl. oromzat, gerinc stb. ) a 35 mm-es szeget kell használni.

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely szegezett rögzítése a méhsejt és a sarkított téglány fedés esetén 4 db szeggel történik. Erősen szeles vidékeken zsindelylaponként 6 db szeg alkalmazása ajánlott. A szegszükséglet mintegy 28-30 db/m2 ( 0,6-0,7 kg/m2 ). A hódfarkú típust mindig 6 db zsindelyszöggel a bevágások felett kell rögzíteni. Dupla rögzítésnél a szegek egymástól való távolsága 3 cm legyen. A szegeknek legalább két zsindelyt kell rögzíteni és a deszkázatra merőlegesen kell azokat beütni, úgy, hogy a fejek nem állhatnak ki a zsindely síkjából, de nem is mélyedhetnek bele az anyagba.

 

Kapoccsal történő rögzítésnél csak speciális, sarkos kialakítású horganyzott acélkapocs használható. Rögzítéskor a kapocshátnak párhuzamosnak kell lennie a zsindellyel. A rögzítések, a szegezéssel megegyezően, csak az átfedések alatt lehetnek.

 

Többszörös átfedésnél, mint pl. orom, vápa, bemetszések fölött, illetve a széleken úgy kell rögzíteni, hogy a zsindely hozzá tudjon tapadni az alatta levő sorhoz. A bitumenes zsindely széléhez 2 cm-nél közelebbi szegezés a szélek kiszakadását eredményezhetik. Ha a bemetszések belső sarkainál nincs szegezés, a zsindely a sarokból kiindulva könnyen behasad. A zsindely alakváltozásai miatt nem ajánlott a 33 cm-nél nagyobb szegezési távolság.

 

A 60°-nál meredekebb tetők esetén a zsindelyelem két felső sarkát is szegezéssel, illetve kapoccsal kell rögzíteni. A rögzítések számának meghatározásakor meg kell különböztetni normál, védett és vihar oldalt. Viharveszélyes helyen vagy különleges helyi adottságok esetén 60° tetőhajlásszög alatt is több rögzítést kell alkalmazni. A tetőszegélyek mentén, a hajlásszögtől függetlenül, minden esetben többlet rögzítés (szegezés, vagy ragasztás) szükséges.

 

az oldal tetejére

 

 

4.5 A BITUMENES ZSINDELY ragasztÁsos RÖGZÍTÉSEI

 

Az egymásra takaró KATEPAL bitumenes zsindelyelemek a napsugárzásból eredő természetes hőhatásra (saját súlyuknál fogva) a felmelegedett elasztikus öntapadó sávoknál egymáshoz ragadnak. A zsindelyfedés kivitelezésekor fennálló alacsony hőmérséklet vagy nagy ( 75°feletti ) tetőhajlásszög esetén, különösen szeles vidéken, ha az öntapadó sávok kifogástalan összeragadása nem várható, a lemezeket forró levegővel meg kell melegíteni.

 

A KATEPAL bitumenes zsindelyek fektetésénél ragasztással, vagy leolvasztásos hegesztéssel kiegészítő rögzítést kell alkalmazni minden tagozat, eresz alsó élén a szélétől legalább 2 cm-re, idegen anyagra takaráskor legalább 6 cm-re ráfedo sávban. Ragasztásos rögzítést kell alkalmazni továbbá a 18° tetőlejtés alatti fedéseknél, a szegezésen kívül forrólevegős hegesztéssel. A ragasztásos rögzítés a rétegekből a víz kifolyását nem akadályozhatja meg, ezért legfeljebb 15 cm folyamatos sáv után 2 cm hézagot kell hagyni vízkifolyási irányokban.

 

- Ragasztás bitumenes hidegragasztóval

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely ragasztásos rögzítésére hideg bitumenes zsindelyragasztó alkalmazható. Ezt a zsindelyragasztót 0,5 kg-os tubusban és 10 kg-os fémdobozban forgalmazzák. A tubusos kivitel lehetővé teszi a kittnyomó pisztoly használatát. A plasztikus hidegragasztó massza bitumenes zsindelyek gyors egymás közti ragasztására, továbbá minden bádogos szerkezetre történő felragasztásnál alkalmazható.


 

- Forrólevegős bitumenes hegesztés

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely alkalmas hátoldali forrólevegős bitumenes hegesztésre. Az alátéthéjazat ebben az esetben feltétlenül hegeszthető bitumenes lemez legyen.

 A leolvasztásos rögzítések fokozzák a porhó és csapóeső elleni védelmet. A bitumenes hegesztés főként az alacsony hajlásszögű tetőknél, íves felületeknél és fokozottan viharveszélyes környezetben ajánlott.

 

az oldal tetejére

 

5. A TETŐ SZEGÉLYEINEK ÉS RÉSZLETEINEK KIVITELEZÉSE

 

5.1.  AZ ERESZ SZEGÉLYEZÉSE

 

A KATEPAL bitumenes zsindellyel történő eresz kialakításánál mindig korrózió ellen védett fémlemez ereszszegélyt kell alkalmazni. A sorok távolságtartása és a szabályos, függőleges zsindelykiosztás miatt szükséges egy vízszintes (eresszel párhuzamos) és egy erre derékszögű kitűzés.

 

A kivitelezés folyamata az eresz kialakításánál

 

·       a csatornatartó vasakat ki kell osztani és be kell süllyeszteni azokat a deszka aljzatba

·       az alátétlemez elhelyezése után kell felrögzíteni a fémlemez ereszszegélyt

·       az eresz vonalában a KATEPAL öntapadó hátoldalú kezdőelemet kell leragasztani

·       ki kell tűzni és ki kell jelölni az első zsindelysort (3-4 soronként ellenőrizzük a kitűzéshez mérten)

·       a kitűzést követően a tető középvonalától jobbra és balra haladva készítsük el a fedést

·       a sorokat eltolással rakjuk, az illesztések nem eshetnek egymás fölé

·       a sortávolság és az átfedés a zsindely felrakásától illetve a választott típustól is függ

·       a zsindelyek hátoldaláról el kell távolítani a védőfóliát és előírás szerint kell szögezéssel rögzíteni

 

az oldal tetejére

 

5.2  AZ OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

 

     - Saját anyagából

 

Az oromdeszka és az aljzat hajlatába egy 8/8 cm befoglaló méretű, háromszög alakú átmeneti lécet kell elhelyezni, ehhez kell a széldeszkát rögzíteni. A fedést legalább 5 cm-rel a fedési sík fölé kell vezetni, a lapokat a léchez szegezéssel kell rögzíteni. A csatlakozást felülről fémlemez oromfedéssel kell lezárni, ami a zsindelyfedés háromszögléc feletti felületére ráfed.

 

Az oromszegély illetve lefedés anyaga horganyzott acéllemez, alumínium lemez, rézlemez, tűzihorganyzott és műanyag bevonattal ellátott acéllemez lehet.

 

     - Fémszegélyre csatlakozva

 

Végigfutó, teljes bádogszegélyezésnél a bitumenzsindelyt teljes felületen a korrózió ellen védett szegélyelemhez kell ragasztani hideg bitumenes zsindelyragasztóval. A szegélyhez csatlakozást rávezetéssel vagy tompa ütköztetéssel és takaró pikkelysávval kell lefedni.

 

az oldal tetejére

 

5.3  A GERINC, AZ ÉLGERINC, A CSÚCS KIALAKÍTÁSA

 

A tetőfedés megkezdése előtt  ajánlatos a sorokat  előre kiosztani a tető szép, egyenletes kialakítása érdekében. A KATEPAL bitumenes zsindely héjazat utolsó sora a tetőgerinc élénél levágásra kerül.

 

A tetőgerincet az uralkodó széliránnyal ellentétes irányban kell lefedni. A lefedéshez a KATEPAL bitumenes gerincelem szétválasztható darabjait kell használni ( a lapot a két sliccnél elvágjuk ). Úgy kell elhelyezni a darabokat, hogy a tető mindkét oldalán az utolsó sor bevágásáig érjenek. A "kúpelem" 16 cm-t takar egyik-egyik oldalon. Az élgerincen a vízfolyás irányában takartan kell az elemeket elhelyezni. A rögzítés 3,1/35-ös horganyzott zsindelyszeggel kell végezni, ügyelve a szegezés takarására! Az öntapadást alacsony hőmérséklet, illetve kevés napfény esetén forrólevegős melegítéssel kell biztosítani.


az oldal tetejére

 

5.4  A VÁPA KIVITELEZÉSE

 

A KATEPAL bitumenes zsindelyhajlat készülhet 18° hajlásszög felett áthajtott, vagy bekötött zsindelyfedéssel illetve a zsindellyel megegyező színű KATEPAL vápalemezből. Amennyiben 18° alatt van a tető hajlásszöge, akkor mindig KATEPAL vápalemezből készüljön. A hajlat 30 cm széles sávjában szegezés nem lehet.

 

     - Áthajtott hajlat készítése

 

A hajlat középvonalától balra és jobbra 30 cm-re fel kell zsinórozni. A KATEPAL bitumenes zsindely- elemeket mindkét irányba, váltakozva túl kell hajtani a 30 cm-es vonalig. A hajlatban egy legalább 30 cm-es csíkban ( 15-15 cm ) szegezni nem szabad, csak ezen kívül. Ezért a hajlatot csak egész lemezekkel szabad  kialakítani; toldani  ezen a  részén nem szabad.

 

     - Bekötött hajlat készítése a méhsejt típusból

 

A hajlat 1 vagy 2 tagozat szélesen aljzatdeszka betéttel lesarkított. A befutó KATEPAL zsindelysorok a betétig futnak be derékszögű végződéssel, amihez ütközik az azonos magasságban levő hajlatsor ? tagozat- szélességű hézagelosztással. A hajlatban a befutó sormagasságú sorok között 1-1 bekötő sor helyezkedik el 2 illetve 3 tagozatszélességű KATEPAL zsindelyelemekből készítve, az előbbi sorokban ? tagozat-szélességű bemetszés-eltolással. A hajlatsorok mindig hármas átfedésűek legyenek.

 

     - A hajlat kivitelezése KATEPAL vápalemezzel

 

A hajlat a 70 cm széles KATEPAL vápalemezzel fedett, amelyre ráfed a kétoldali KATEPAL bitumenes zsindelyfedés. A vízzáró kapcsolat kialakítása végett a zsindelylapokat a vápalemezhez zsindelyragasztóval hidegragasztásos rögzítéssel kell kapcsolni. Szélesebb hajlatkialakítás esetén az élbe szegezett deszka segítségével trapézformát képezhetünk ki.

 

     - Fémlemez hajlat kivitelezése

 

A hajlat fémlemezzel fedett, amelyre ráfed a kétoldali KATEPAL bitumenes zsindelyfedés. A vízzáró kapcsolat kialakítása végett a zsindelylapokat a fémlemezhez zsindelyragasztóval hidegragasztásos rögzítéssel kell kapcsolni. A hajlatbádog hagyományos korcolt kivitelben készül. A deszka- aljzathoz fércszalagokkal rögzítjük. Szélesebb hajlatkialakítás esetén az élbe szegezett deszka segítségével trapézformát képezhetünk ki.

 

az oldal tetejére

 

5.5  A SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE

 

     - Saját anyagból kialakítva

 

A falcsatlakozásnál egy olyan faéket kell hosszában beépíteni, amelyre a KATEPAL bitumenes tetőzsindelyt kb. 200 mm-re fel kell hajlítani. A felmenő falszerkezeten a felhajlítást bádogozással kell lezárni. A bádogot a falba vésett horonyba be kell ereszteni, rögzíteni, majd a rést tartósan rugalmas tömítő masszával kell kitölteni. Ha az oldalirányú csatlakozásnál bádogozást használunk, akkor a bitumenzsindelyt ehhez le lehet ragasztani. A csatlakozásnál bitumenes lemezt is lehet alkalmazni.

 

az oldal tetejére

 

5.6  FÜGGŐLEGES FELÜLETHEZ CSATLAKOZÁS

 

Függőlegesen KATEPAL bitumenes zsindelyt csak szegezhető aljzatra lehet készíteni. Ilyen kialakítás készülhet pl. álló tetőablakoknál, tetőfelülethez kapcsolódó nem homlokzati függőleges felületrész vagy íves felület függőleges átvezető szakaszánál. A vízszintes síkból függőleges síkba való átmenetnél háromszög keresztmetszetű lécet kell elhelyezni. A tetőfelület KATEPAL bitumenes zsindelysorait a függőleges oldalfelületre min. 200 mm magasan kell felvezetni, és itt a tetőlejtéssel párhuzamosan kell levágni. Az oldalfelületek borítását vízszintesen kell elvégezni és a bitumenes zsindelyelemeket a tetőhöz való átmenetnél, az átfedés alatt a tetőlejtés vonalának megfelelően le kell vágni. Az átfedés min. 120 mm legyen. A tapadást itt forrólevegős ragasztással kell elősegíteni.


az oldal tetejére

 

5.7  HÓFOGÓ, JÁRDA ÉS LÉTRATARTÓ RÖGZÍTÉSE

 

A hófogó talprészét legalább 2 db szeggel kell rögzíteni. A hófogó rögzítőszegeire a zsindelyhéjazat ráfed. A járda- és létratartó alatt fémlemez alátétezést célszerű készíteni a KATEPAL bitumenes zsindelyfedésre.

 

az oldal tetejére

 

5.8  TETŐÁTTÖRÉS, TETŐSZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

 

A tetőhéjazat áttörése, mint rúd, cső és csatornaszellőző szerelvények átvezetése, a TUNGLI Bt. által forgalmazott műanyag elemekkel, vagy fémlemezből készített szabványos elemekkel történik. A bitumenes zsindely csatlakozása a talplemezhez a fémlemez csatlakozásoknak megfelelően készül.

 

A tetőfedésbe csak a TUNGLI Bt. által forgalmazott szellőzők építhetők be. A talplemeznek vízterelő visszahajtással kell rendelkeznie, a tetőszellőzőt legalább 3 db fedéllemez szeggel kell rögzíteni, amelyek az alátéthéjazat és a zsindelyhéjazat által is átfedettek kell, hogy legyenek. A KATEPAL bitumenes zsindelyhéjazat a tetőszellőző talplemezére ráfed, illetve rátakar, és azt zsindelyragasztóval le kell ragasztani, ügyelve a csapadékvíz-kifolyás biztosítására.

 

az oldal tetejére

 

6. KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK, SZERKEZETEK ÉS SZERELVÉNYEK

 

A bitumenes zsindely tetőfedés hatékony működéséhez kiegészítő szerkezetek szükségesek.

 

6.1  KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTÉS

 

     - hideg bitumenes zsindelyragasztó

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely kiegészítő rögzítéséhez hideg bitumenes zsindelyragasztó használható, amely dobozban és tubusban egyaránt beszerezhető.

 

     - Forrólevegős bitumenes ragasztás

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely alkalmas hátoldali forrólevegős bitumenes leragasztásra is.

 

az oldal tetejére

 

6.2  FÉMLEMEZ SZERKEZETEK

 

A KATEPAL bitumenes zsindely fedéséhez a kereskedelemben kapható szabványos minőségű fémlemez alapanyagok használhatók;

-                    Horganylemez ( MSZ 719 ),

-                    Horganyzott acéllemez (MSZ 446),

-                    Vörösréz lemez   (MSZ 722)

-                    Alumíniumlemez ( MSZ 9321 és 9322 ),

-                    Műanyag bevonatos horganyzott acéllemez.

 

az oldal tetejére

 

6.3  TETŐSZERELVÉNYEK

 

-      Ereszszegély részei és tartozékai ( rézből, titáncinkbol vagy alumíniumból; MSZ 7948/2 )

-      Oromszegély részei és tartozékai ( MSZ 7948/5 )

-      Falszegély részei és tartozékai ( MSZ 7948/4 )

-      Kéményszegély részei és tartozékai ( MSZ 7948/4 )

-      Lemezhajlat részei és tartozékai ( MSZ 7948/7 )

-      Tetőkibúvó részei és tartozékai ( MSZ 7949/7 )

-      Csatorna-szellőzőcső szegély és szellőzőfej részei és tartozékai ( MSZ 7949/5 )

-      Hófogó ( tűzihorganyzott és műanyaggal bevont kivitel vagy vörösréz )

-      Létrabeakasztó, járdatartó

-      Padlástéri álló tetőablak ( MSZ 7949/6 )

-      Padlástéri fekvő tetőablak


az oldal tetejére

 

6.4  HÓFOGÓK ALKALMAZÁSA

 

A hófogók tervezésénél a vonatkozó előírások szerint kell eljárni

 

-      Az OTÉK szerint: " A 25° és 75° közötti hajlásszögű tetőt hófogósorral kell ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos vagy ilyen fölé nyúlik és magassága 7,5 m-nél nagyobb. "

-      A hóteher alapértékét az MSZ 15021/1 3.2.1.1.pont szerint kell meghatározni, amely a hajlásszögtől és a tengerszint feletti magasságtól függ.

-      A bitumenes zsindely érdes felülete bizonyos mértékig megakadályozza a hó lecsúszását, ezért
0,8 kN/m2 hóteherig
- 300 m tengerszint feletti magasságig - elegendő a fém hófogó eresz környéki elhelyezése.

-      Ha a hóteher - 300 m-nél nagyobb tengerszint feletti magasságú helyeken - 0,8-1,4 kN/m2 értékű, a fém hófogókat az eresz mentén 2-3 sorban, zsindelyelemenként 2-3 db-t kell elhelyezni.

-      Ha a hóteher alapértéke - 300 m-nél nagyobb tengerszint feletti magasságú helyeken - 1,4-2,2 kN/m2 értékű, a fém hófogókat az egész tetőfelületen egyenletesen elosztva kell beépíteni.

-      Hófogó elrendezés eresz mentén - a hóterhelés alapértékétől függően - zsindelyelemenként 2 db. Nagyobb hóterhelés esetén a hófogókat több sorban kell elhelyezni.

 

az oldal tetejére

 

7. A TETŐFEDÉS KIVITELEZÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

 

7.1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely fedést bármelyik tetőfedő kivitelezési jogosultsággal és kellő szakismerettel rendelkező kivitelező szervezet vagy személy készítheti. Házilagos kivitelezés esetén felelős műszaki személy irányításával és felügyelete mellett végezhető a tetőfedő munka.
A magánépítő munka- és tűzvédelmi oktatás, valamint biztonságos felszerelés nélkül nem mehet a tetőre! Héjazatfelújítás esetén a meglevő fedélszék, szaruzat, deszkázat állapotát, alkalmasságát, a szükségessé váló javítás és csere módját, minden esetben, szakértővel kell megvizsgáltatni .

 

az oldal tetejére

 

7.2 A MUNKAHELYI FELTÉTELEK

 

A kivitelező a munkaterület átvételekor ellenőrzi a megfelelő munkahelyi feltételek meglétét.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedést csak száraz felületre szabad készíteni akkor, ha a levegő hőmérséklete + 5 °C felett van. A bitumen lágyulása miatt ajánlott a + 30 °C alatti kivitelezés.

 

Elkészült aljzat- és csatlakozó szerkezetek minősége

 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedés a deszkaaljzat, a csatlakozó szerkezetek és fémlemez szerkezetek elkészülte után készíthető. A munkaterület átvételekor meg kell vizsgálni, hogy a tetőfedés aljzata, a teljes felületű deszkázat az előírások szerint készült-e, kellően szilárd, lépésálló, száraz és ép-e. A fedési munka csak az aljzat ellenőrzése után kezdhető meg.

 

Az aljzatszerkezet akkor megfelelő, ha a terv szerint készült, a teljes tetőfelületen elkészült, és a deszkázat kielégíti az alábbi követelményeket:

 

     - szarufák között nincs toldva,

     - egyazon szarufán csak legfeljebb minden második deszka toldott (hajózva toldás),

     - szarufánként minimum 2 db 2,8/65-70-es szöggel erősítik fel,

     - anyaga egészséges, száraz, gomba- és lángmentesíto bevonattal ellátott,

     - nem tartalmaz kieső csomót.

 

A bitumenes zsindelyfedés megkezdése előtt az alátéthéjazat minőségét is ellenőrizni kell.


 

Az alátéthéjazat az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő:

 

     - az átfedés és a rögzítés a hajlásszög és vízzárósági követelményeket egyaránt kielégíti,

     - felülete sima; gyűrődés, szakadás, lyuk nem megengedett.

 

A bádogos munka az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő:

 

     - biztosítja az előírt vízzáróságot vagy vízhatlanságot,

     - az elemek felülete tiszta, szennyeződéstől, rozsdától, forrasztási savmaradéktól mentes,

     - horganyzott acél anyagból csak rögzítőelemek készíthetők a horganylemez szegélyek

       megfogásához,

     - az elemek maradó alakváltozástól, horpadástól mentesek,

     - kötései a vízfolyás irányában takartak,

     - az aljzathoz rögzítőszegéllyel, leerősítő és rögzítőelemekkel legyen rögzítve,

     - a bádogos szerkezetek kötése, összeépítése és leerősítése, dilatálása az alkalmazott

       anyagnak megfelelően készült,

     - terv szerinti profillal és anyagból készült.

 

az oldal tetejére

 

7.3 A BITUMENES ZSINDELYFEDÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

 

 

ANYAGOK

 

A KATEPAL bitumenes zsindelyfedéshez szükséges anyagokat ledőlés, leesés és károkozás ellen védetten kell tárolni. Az anyagokat szállítási, tárolási és használati utasításaik szerint kell kezelni, és a felhasználásukat a tervdokumentáció alapján kell meghatározni. A gyári csomagolást csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad felbontani.

 

 

SZERSZÁMOK, GÉPEK

 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedés készítéséhez tetőfedő szerszámok és segédeszközök szükségesek:

     - vágókés ( horgas és egyenes késbetéttel ), csapózsinór, mérőléc, csuklós mérce,

       derékszögű fémvonalzó, kalapács, szegtáska, szeghúzó, szegcsípofogó, lyukfűrész,

     - csikóbeakasztó és csikó, biztonsági öv és kötél,

     - LEISTER forrólevegős készülék, egy égőfejes PB-lángpisztoly, kis PB-palack és tömlő,

     - kittnyomó pisztoly, fémspatulya.

 

az oldal tetejére

 

7.4 A ZSINDELYFEDÉSBEN KELETKEZETT HIBA KIJAVÍTÁSA

 

 

A megsérült KATEPAL zsindelyelemek cseréjénél az átfedések ragasztását vagy összehegesztését felmelegített spatulyával vagy vágókéssel fel kell nyitni, a mechanikai rögzítést szeghúzóval meg kell lazítani, és a sérült elemet el kell távolítani. Az új elem elhelyezése során a rögzítéseket ( szegelés, ragasztás és hegesztés ) vissza kell állítani. Szegélyezés ( orom, gerinc stb. ) javításánál a fentiekhez hasonló módon kell eljárni.

 

A fémlemez szegélyek és tetőszerelvények javítását a bádogos munkák előírásai szerint kell elvégezni. A felújítás elvégezhető új KATEPAL bitumenes zsindelyréteg készítésével is, ha a megmaradó fedés aljzatként megfelelő. Az új réteg KATEPAL bitumenes zsindely rögzítésénél hosszabb horganyzott fedéllemezszeget kell használni, mint az előző réteg(ek)nél.


az oldal tetejére

 

7.5 tűz-, MUNKA-, EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

 

A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. A munkát elkezdeni csak akkor szabad, ha minden feltétel biztosított. A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyvben, építési naplóban minden esetben dokumentálva legyen.

 

Munkavégzésnél csak hibátlan védőeszközök használhatók!

 

Külön veszélyforrások:

     - magasban végzett munka,

     - meredek felületen végzett munka,

     - tűzveszélyes hegesztési technológia.

 

Tetőfedő munkát egyidejűleg legalább két személynek kell végeznie, akik közül az egyik a munka kijelölt vezetője. A leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó berendezésekkel, védőeszközökkel és egyéni biztosítókötéllel, mentőövvel biztosítani kell. Megfelelő méretű kötéllel ellátott biztonsági övet kell használni, illetve a "csikó"-ra támasztott pallóterítésről kell gondoskodni. A biztonsági öv és a "csikó" kötelét fix épületszerkezethez szabad csak kikötni.

 

Meredek tetőkön a biztonsági övvel és kötéllel való kikötésen kívül tetőlétrákat is kell alkalmazni.
A létrákat úgy kell elhelyezni, hogy az a lejtős felületen meg ne csússzon. A tetőlétrákat mindkét végükön biztosítani kell. A bitumenes zsindelyelemeket a ferde tetőfelületen lecsúszásmentesen kell tárolni. A tetőre csak egy munkanap alatt feldolgozható anyagmennyiséget szabad felszállítani.

 

Síkos tetőszerkezeten, szeles, ködös időben fokozottan veszélyes dolgozni!

Közlekedésre veszélyt jelentő területeket korláttal és tiltó táblával kell elkeríteni!

 

Tűz- és robbanásveszélyes a bitumenes zsindelyelemek PB-gázüzemű lángpisztollyal, vagy forrólevegős Leister Combi készülékkel történő leolvasztásos összehegesztése, ragasztása.

 

A lángpisztoly használatánál az alábbi biztonságtechnikai és tűzrendészeti előírásokat kell betartani:

 

·         PB-gázüzemelésű készülékek csak kisméretű (2-5 kg-os) gázpalackról üzemeltethetők, a   tömlő ép, 2 m-nél nem hosszabb, 15 bar nyomásnak ellenálló legyen,

·         3 m/s sebességnél nagyobb szélben használni nem szabad,

·         Tűzvédelmi célból az alább felsorolt eszközök közül valamelyiket biztosítani kell:

·         1 db 6 kg-os HALON oltó, vagy 1 db 6 kg-os porral oltó készülék,

·         Üres vagy tele gázpalackot csak szelepvédő kupakkal, fém zárókupakkal szabad tárolni, szállítani, a gázpalackot a 4/1974 BM sz. utasítás előírása alapján csak az arra vonatkozó tűzvédelmi vizsgát tett dolgozó kezelhet,

·        Fokozott figyelemmel történő munkavégzés, a technológiai fegyelem betartása szükséges.

 

A LEISTER COMBI forrólevegős elektromos üzemű berendezés üzemeltetésénél figyelemmel kell lenni az alábbiakra:

 

·         A kézi és automata LEISTER COMBI csak kettős védelemmel működtethető, földelt elektromos csatlakozó aljzaton keresztül.

·         A LEISTER COMBI készülékeket esőben, párás-nedves időben használni nem szabad. Érintésvédelmi szempontból igen veszélyes, szigeteléstechnológiai szempontból teljes értékű kapcsolatot készíteni ilyen időben nem lehet.

·         A készülék fejébol kilépo hosugár nyaláb a szájtól mért 3 cm távolságban 220°C-nál nagyobb hőmérsékletu nem lehet.

·         A LEISTER COMBI működő készüléket csak megfelelő alátétre lehet lehelyezni, mert a szigetelés anyagát a forró fém fej károsíthatja.

·         A LEISTER COMBI készülék üzemeltetése során a készülék kézikönyvében előírt biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások szigorúan betartandók.


vissza a menühöz

 

7.6 AZ ELKÉSZÜLT ZSINDELYFEDÉS MINOSÍTÉSE

 

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely tetőfedés, az alátét és a bitumenes zsindelyhéjazat együttesen elégíti ki a "vízzáró", vagy a "fokozottan vízzáró" vízzárási fokozatot. Az átfedés mértéke érje el a kiviteli tervdokumentációban meghatározott értéket. A csomópontok és csatlakozások vízzárási értéke legalább a fedés megszakítatlan részével azonos legyen.

 

A víz a tetőről maradéktalanul folyjon le. Folytonossági hiány, ránc nem megengedett. A tetőfedés a teljes felületre feküdjön fel, a hajlatokban ékfát vagy éklécet tartalmazzon.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely héjazatot a tetőfelületen és a széleken úgy kell rögzíteni, hogy nap, fagy, szél hatására károsodás, elválás ne jöjjön létre. Az elemek elválása sem egymástól, sem a felülettol, sem a szegélyek mentén nem megengedett. Bitumenes hidegragasztó anyag vagy a leolvasztásos hegesztés során megfolyt bitumen a tetőfedés felületén, az átfedéseknél nem jelenhet meg. Szakadt, megrepedt, tárolás folyamán deformálódott bitumenes zsindelyelemet a tetőfedés nem tartalmazhat.

 

Vizsgálati módszerek:

     - szemrevételezés, hosszmérés, kopogtatás, felemelés.

 

minőségtanúsítás

 

A kész tetőfedés minőségét a kivitelezőnek minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni, amelyet a munka átadás-átvétele során a megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. A tetőfedő szerkezet minőségtanúsításának tartalmaznia kell a létesítmény címét, az átadás-átvételre kerülő szerkezet megnevezését, mennyiségét, tanúsított minőségjellemzoit, a tanúsított minőségi osztályt, használati, karbantartási utasítást, kötelező alkalmassági időt.

 

A minőségtanúsítás módja:

 

-                    minőségtanúsítási bizonylat, vagy minőségi bizonyítvány, számla, vagy

-                    egyéb, mint pl. építési napló, átadás-átvételi jegyzőkönyv.

 

az oldal tetejére

 

7.7 ÁTADÁS ÁTVÉTEL

 

A tetőfedési munka átadás-átvételi dokumentálása során az általános előírások szerint kell eljárni, ki kell elégíteni a 24/1985. (XII.28.) ÉVM sz. rendeletben foglaltakat.


az oldal tetejére

 

8.  A TETŐ SZAKSZERŰ HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

 

 

Az építmény állapotát és állékonyságát a tulajdonosa köteles rendszeresen figyelemmel kísérni, továbbá a szükséges felülvizsgálatokat elvégeztetni.

 

A tetőfedés kivitelezője használati utasítást is kell hogy átadjon a megrendelőnek, amely tartalmazza a használati feltételeket, ellenőrzési, karbantartási utasításokat is.

 

az oldal tetejére

 

8.1 KARBANTARTÁS

 

A héjazat karbantartásának célja az épület károsodásainak megelőzése. A KATEPAL bitumenes zsindely elemekkel készült tetőfedést szemrevételezés módszerével időszakosan, évente legalább kétszer, hóolvadás után tavasszal és tartós esőzést megelőzően összel, valamint rendkívüli időjárást követően, illetve a tetőfelületet, a szegélyeket és a csomópontokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időtartamonként ellenőrizni kell.

 

Az esetleges felvált, de nem szakadt, sérült zsindelyelemeket vissza kell ragasztani vagy hegeszteni. Sérülés, meghibásodás esetén a javításról, pótlásról gondoskodni kell.

 

A tető vízelvezetést biztosító szerkezeteit ( csatorna, vápa ), továbbá a tetőzugokat és áttörések, a tetőszerelvények környezetét rendszeresen, évente legalább kétszer ki kell tisztítani.

 

Évente legalább egyszer ellenőrizni kell a tető szellőzőnyílásainak állapotát, működőképességét, a madárháló vagy rács sértetlenségét. A madár vagy darázsfészkeket lehetőleg osszel, vagy télen el kell távolítani.

 

Ha tetőfelületen rendszeres karbantartást igényelő szerkezet, (szellőző, légkondicionáló, reklámtábla stb.) kerül elhelyezésre, azok megközelítése csak erre a célra kialakított járófelületen történhet.

 

az oldal tetejére

 

8.2 JAVÍTÁS

 

A megsérült KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedést a szavatossági időn belül a kivitelezővel, a szavatossági időn túl az Útmutatót ismerő tetőfedő szakemberrel haladéktalanul ki kell javíttatni, a további nagyobb meghibásodás elkerülése érdekében.

 

A későbbi színeltérés megelőzése érdekében célszerű a tetőfedés készítése során néhány darab KATEPAL bitumenes zsindelyelem megőrzése.

 

az oldal tetejére

 

8.3 FELÚJÍTÁS

 

A KATEPAL bitumenes zsindely várható élettartama 25-30 év. A tartószerkezet ( aljzat és fedés ) felújítása nélkül a zsindelyfedés legfeljebb kétszer, új bitumenes zsindelyréteg készítésével felújítható.

 

A felújítás megtervezése, a meglevő tetőszerkezet ( héjazat, alátét és aljzatréteg ) állagának felmérése, javítása és csere szükségességének megítélése során a tervezési és kivitelezési feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.

 

az oldal tetejére