3. A KATEPAL BITUMENES ZSINDELLYEL KÉSZÜLŐ TETŐFEDÉS

3.1 A TERVEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

3.2 A TEHERHORDÓ SZERKEZETTEL ÉS AZ ALJZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ÉS FELTÉTELEK

3.3 A KATEPAL ZSINDELLYEL  KÉSZÜLŐ TETŐFEDÉS KÖVETELMÉNYEI

3.4 A tetŐszerkezetek ÁTSZELLŐZTETÉSE

3.5 AZ ALÁTÉTFEDÉS (ALÁTÉTHÉJAZAT) KÉSZÍTÉSE

 

 

3. A KATEPAL BITUMENES ZSINDELLYEL KÉSZÜLŐ TETŐFEDÉS

 

 

A tetőszerkezet és tetőfedés együttes feladata az, hogy (az épület rendeltetésének megfelelően) az időjárási hatásoktól megvédje az épület szerkezeteit és belső tereit.

 

A KATEPAL bitumenes zsindellyel kizárólag magas tetők fedése készíthető és azt csak megfelelően átszellőztetett hidegtető valamint szegezhető aljzat esetén lehet alkalmazni.

A tetőfelület hajlásszöge 18-75° legyen, a tetőhöz kapcsolódó szerkezetek és felépítmények egyes részein esetleg 12-18° illetve felépítmények oldalain a 85-90° is lehet. A 75°-nál meredekebb felületeken a tartós összetapadást forró levegővel (Leister Combi készülékkel) történő melegítéssel kell biztosítani.

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindely héjazat mindig kettős fedéssel, vízszintes, illetve az eresszel párhuzamos sorokkal, az egymás feletti soroknál hézagcserében (típustó függő kötésben) rakva és legalább 11 cm-es átfedéssel készüljön.

 

 

az oldal tetejére

 

 

 

3.1 A TERVEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedés deszkázaton vagy szegezhető rétegelt lemez aljzaton alkalmazható. A tető rétegfelépítésében jelölt szellőző légrétegek vagy padlásterek kiszellőzését, átszellőzését mindenképpen biztosítani kell.

 

A tetőfedés javasolt rétegfelépítése:

-      KATEPAL bitumenes tetőzsindely héjazat,

-      bitumenes alátétlemez,

-      deszkaaljzat ( vastagság 24 mm,  szélesség legfeljebb 100-120 mm ),

-      átszellőztetett légtér (vagy padlástér) illetve légréteg ( legalább 6 cm vastagsággal),

-      méretezett hőszigetelés ( szálas anyag esetén póruszáró réteggel a kihűlés ellen ),

-      párafékező réteg ( PE fólia vagy erősített alu. fólia ),

-      belső tetőtéri burkolat ( gipszkarton, Heraklith vakolattal vagy faburkolatú felületképzés ).


 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedést csak

-      egyenletes deszka aljzatra illetve folyamatos vízálló rétegelt lemez vagy vízálló préselt faforgácslemez aljzatra lehet készíteni, a bitumenes zsindely tetőfedés szakmai szabályok szerinti kivitelezésével,

-      a csatlakozó szerkezetek meghatározott igénybevételével, amely nem lehet nagyobb, mint amit a tetőfedés anyagai és összeépítése károsodás nélkül elviselnek, lehet megszerkeszteni.

 

Új épület tervezésénél a tetőfedést úgy kell kialakítani, hogy a tetőfelületek a lehető legjobban megfeleljenek a fedési elveknek (tartószerkezet, szerkezeti mozgások, lejtési viszonyok, vízelvezetés, szegélyek és áttörések). Amennyiben a kiviteli tervek elkészítése szükséges, akkor a KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedés részleteit is meg kell tervezni a zsindelyfedés előírásainak megfelelően.

 

Tetőfelújításnál a tervezés megkezdése előtt szerkezeti vizsgálatokat is kell végezni. Ennek során az egyes szerkezeti elemek (szarufák, szelemenek, székoszlopok, deszkázat, stb.) állapotát meg kell ismerni. A meglévő tetőfedést tartó szerkezeti elemek állapota és teherbírási tartaléka alapján, a gomba vagy rovarkár okozta károsodás mértékétől függően, azok esetleges szerkezeti megerősítését vagy cseréjét kell előirányozni.

 

Tetőtér beépítése esetén épületfizikai számításokat kell végezni a tető megfelelő hőszigetelésének és a páravédelmi szempontból helyes rétegfelépítésének, illetve a helyes anyagválasztásnak a megoldására. Gondoskodni kell a szellőző légrétegek megfelelő be- illetve kiszellőztetéséről.

 

A bonyolult tetőformákat kerülni kell és törekedni arra, hogy a víz útja minél rövidebb és zegzúgoktól mentes legyen. A tetősíkok közötti koncentrált vízterhelést gondos tervezéssel kell kiküszöbölni. Megfelelő fedélidom szerkesztéssel, a tetőablakok kiosztásával lehet elkerülni a problémákat. Azonban vízhatlan alátétfedéssel, épületbádogos szerkezet beépítésével a gondok egy részén lehet segíteni. Ellenkező esetben a koncentrál vízterhelés a pikkelyszerű tetőfedés hézagait telítve beázásokat okozhat illetve a védelmet biztosító palazúzalékot kimoshatja a felületből, így kitéve azt az időjárási hatásoknak.

 

A KATEPAL bitumenes zsindelyből készülő tetőfedések a III-V. tűzállósági fokozatú és legfeljebb kétszintes épületekre tervezhetők, esetleg egyedi engedélyezés alapján magasabb épületetek tetőhéjazataként is alkalmazható.

 

 

az oldal tetejére

 

 

 

3.2 A TEHERHORDÓ SZERKEZETTEL ÉS AZ ALJZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ÉS FELTÉTELEK

 

A fedélszék tartószerkezetét statikai szempontból a terhelések figyelembe vételével kell méretezni, a tetőfedés aljzatának követelményeit is figyelembe véve.

 

A fa tartószerkezet elemeinek légszáraznak kell lenniük, és az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 

·       a fedélszék építéséhez használt faanyag minősége, mérete és állapota legyen alkalmas az építés követelményeinek kielégítésére, feleljen meg a rá vonatkozó szabványoknak,

·       a szerkezeti elemek nem lehetnek gomba- vagy rovarfertőzöttek, ezeket a beépítés előtt gomba illetve rovar elleni és égéskésleltető kezeléssel kell ellátni,

·       a vizsgált fakeresztmetszet 25 %-át elérő helyi hibák (csomók, göbök, gyantatáskák, stb.) nem fordulhatnak elő, mert ezek a tartószerkezet szilárdságát jelentősen csökkentik,

·       a deszkázatban nem lehetnek olyan hibák(csomók, repedések, stb.) amelyek csökkentik annak teherbírását, szilárdságát

 

A ragasztott fatartók alkalmazásával készülő tetőszerkezet esetén a tömör fatartókkal azonos követelmények érvényesek. Megfelelő statikai méretezés esetén (teherbírás, merevség, alakváltozás) szabadon alkalmazhatók.


 

A tetőfedés közvetlen aljzatának követelményei

 

Deszka aljzat

 

A deszka aljzat csak fenyőfából készülhet. A deszkázat az eresszel párhuzamos fektetésű, legalább 3 szarufát átfogó, hajózva toldott legyen. Egy szarufán toldani az egymás felett lévő deszkákat nem szabad. Minden esetben legalább II. osztályú, gomba-, illetve rovarkár elleni és lángmentesítő bevonattal ellátott legyen.

 

A deszkázat legalább 24 mm vastag gyalulatlan, de sima, vagy 22 mm vastag egyik oldalán gyalult horony-eresztékes, 80-120 mm széles szegletes, ép élű deszkákból álljon.

 

A felület síkfogassága, rajzolati fogassága és az élek hullámossága legfeljebb 3 mm, a deszkák közötti hézag legfeljebb 5 mm lehet. A horony-eresztékes deszkázat alkalmazása előnyösebb, mivel az aljzat egyenletessége könnyebben biztosítható.

 

Nagytáblás szegezhető aljzatok

 

A vízálló rétegelt lemez és préselt faforgácslemez aljzatok (PLYWOOD, VISAKATE, stb.) használata is megengedett, amennyiben azok víztaszító impregnálásúak, gőzöltek, kellően merevek, méret- és formatartók, valamint szegezhetők.

 

 

az oldal tetejére

 

 

 

3.3 A KATEPAL ZSINDELLYEL  KÉSZÜLŐ TETŐFEDÉS KÖVETELMÉNYEI

 

A KATEPAL bitumenes tetőzsindellyel mindenféle tetőforma könnyen lefedhető, azonban a zsindelyelemek teljes felületű felfekvését mindig biztosítani kell. Csak azok a felületek fedhetők le hibátlanul, ahol a két irányban görbültség nem alakul ki és az elemek a tetőfelületre kifektethetők. A hajlításkor a zsindelyelem felülete nem repedhet meg. Az alkalmazható legkisebb hajlítási sugár 40-50 mm, a hajlítást több fokozatban óvatosan kell végezni, célszerű előmelegítéssel meglágyítani a zsindelyelemeket.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely beépítés előtt tartósan a nap sugárzó hatásának és sugárzó hőnek nem tehető ki, beépített állapotban ellenáll minden hideghatásnak, fagynak. A beépítés javasolt alsó hőmérséklethatára  + 5 °C, ez alatt csak temperált helyen tárolt zsindelyek használhatók fel.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely héjazat szegezett rögzítése legfeljebb 140 N statikus szélteher alapértékkel vehető figyelembe. A KATEPAL bitumenes zsindely betétanyaga megfelel a 100 N szegfelszakító szilárdság követelményének. A bitumenes zsindely alátétdeszkázat nélkül, az élek mentén konzolosan nem nyújtható ki. A zsindelyelemek szélén a legkisebb rögzítetlen sáv  2 cm.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely héjazat az összeépítés módja, az elemes fedés miatt, csak vízzárónak tekinthető. A bitumenes zsindely tetőfedés vízzárósága az alátéthéjazattal fokozható.

 

A KATEPAL zsindellyel fedett tetőszerkezeteket oly módon kell megtervezni (a tető átszellőztetésével), hogy a tető egyes részein ( például az eresznél ) a megolvadt csapadék ne fagyhasson meg. A fagyott hótömeg a vízlefutást megakadályozhatja és szélsőséges esetben a tetőfedés emiatt esetleg be is ázhat.

 

A zsindelyfedés fenyőfa deszkaaljzatánál az időnként lecsapódó pára és a légkörinél magasabb páratartalom nedvesítő hatásával mindig számolni kell. Ezért a gomba- és rovarkártevők elleni faanyagvédelem alapvető követelmény.

 

A KATEPAL bitumenes zsindely tetőfedés egészének korrózióállóságát a bitumenes zsindely, az alátéthéjazat és rögzítőszegek, valamint a tetőfedés kiegészítő szerkezetei együttesen határozzák meg.


az oldal tetejére

 

 

 

3.4 A tetőszerkezetek ÁTSZELLŐZTETÉSE

 

A KATEPAL bitumenes zsindellyel fedett tetők jellemző tulajdonsága, eltérően más kiselemes fedett tetőktől, hogy jelentős lég- és párazáró tulajdonságú. Amíg a cseréppel, palával, betoncseréppel fedett tetőknél természetes légcsere (filtráció) alakul ki a szélszívás hatására, addig a bitumenzsindely fedésű tetők esetében ez alig, vagy egyáltalán nem jön létre.

 

Beépített tetőtereknél kell erre nagyon odafigyelni, mert a belső térből származó pára hatására, ha azt nem szellőztetjük ki, a tetőszerkezet idő előtti károsodása is bekövetkezhet.

 

Az átszellőztetés feladata

 

·       a szellőző levegő által elszállított pára a héjazatok és aljzatának nedvességtartalmát csökkentse, 

·       nyári napsütés okozta felmelegedéskor a héjazat hőmérsékletét csökkentse,

·       az eresz környéki jégképződés elkerülése céljából egyenletes hőmérsékletet biztosítson.

 

A bitumenes zsindellyel fedett magas tetők átszellőztetése, szemben az egyéb kiselemes fedésekkel, rendkívüli fontosságú. A beépített tetőterek esetén, a kialakított légrésen kívül a tetőtéri födém feletti, a gerinc alatti, többnyire csak bújható kis padlástér, átszellőztetését is meg kell oldani.

 

A természetes átszellőzés a szél és a gravitáció együttes hatására jön létre. A pára elszállítása céljából elsődleges a gravitációs szellőzés. A tetőfelület hűtésénél a szél hatása a jelentősebb, amely időszakonként az átszellőzésbe is besegíthet. A padlástérnél a héjazat és a födém közötti szabad légtér átszellőztetését kell a megfelelő mértékig biztosítani.

 

Az erőteljes szellőzés a légtér páraviszonyait javítja, azonban hűti is hőszigetelést. Ezért a hőszigetelést páraáteresztő (póruszáró) kasírozással kell ellátni. A hőszigetelés méretezésekor figyelembe kell venni azt a beépítési körülményt, hogy a hőszigetelő anyag a külső levegővel érintkezik, ezért a hőátbocsátási tényező tervezési értékét, a hőszigetelés anyagától függően, a várható kihűlés miatt 10-35 %-kal kell megnövelni.

 

Nem beépített tetőtér, padlástér átszellőztetése

 

Az üres padlásteres megoldásnál a légtér mérete és szélszívásra kialakuló jelentős mértékű légcsere megengedi a nagyobb páraterhelést. Ügyelni kell azonban arra, hogy az átszellőző levegő az egész padlásteret jól átöblítse. Padlástér esetén a beszellőzőnyílások az eresz mentén, a kiszellőzőnyílások a tetőfelületen, a gerincnél és az oromfalon egyaránt biztosíthatók.  

 

A be- és kiszellőzés egymástól mért távolsága legfeljebb 10 m lehet. Ennél nagyobb távolság esetén a be- és kiszellőzőnyílásokat a tetőfelületen is ki kell alakítani.

 

Beépített, hasznosított tetőtér átszellőztetése

 

A tetőtérbeépítés során, a hőszigetelt magas tetők szellőztetésére vonatkozó magyar előírás hiányában, célszerű figyelembe venni a DIN 4108 előírásait:

 

     - Az eresznél és a félnyeregtető gerincénél kialakítandó szabad beszellőző nyílásméret a hozzátartozó tetőfelület legalább 2 0/00-e , de legkevesebb 200 cm2/m legyen.

 

     - A kiszellőző nyílásméret, amelyet többnyire a gerincnél kell kialakítani, a hozzátartozó tetőfelület legalább 0,5 0/00-e legyen.

    

     - A tető többi részén kialakítandó szabad szellőző keresztmetszet legalább 200 cm2/m legyen.

 

A legkisebb nyílásméret, háló és rács védelem esetén, a szabad keresztmetszetet jelenti.


 

Beszellőző és kiszellőző nyílások mérete ( cm2 )

a szarufahossz és a tetőlejtés függvényében

Szarufa hossza

18°

20°

25°

30°

(m)

Be

Ki

Be

Ki

Be

Ki

Be

Ki

5

200

50

200

50

200

50

200

50

6

200

50

200

50

200

50

200

50

7

200

50

200

50

200

50

200

50

8

200

50

200

50

200

50

200

50

9

200

50

200

50

200

50

200

50

10

200

50

200

50

200

50

200

50

12

200

60

200

50

200

50

200

50

15

270

70

240

60

210

50

200

50

20

360

90

320

80

280

70

240

60

25

450

110

400

100

350

90

300

75

 

Ha tető lejtése nagyobb, mint 30° akkor a táblázatok 30°-hoz tartozó oszlopát kell alapul venni.

 

 

Minimális szabad szellőzőréteg vastagság ( cm )

Szarufa hossza (m)

18°

20°

25°

30°

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

6

6

6

8

6

6

6

6

9

6

6

6

6

10

8

6

6

6

12

8

8

6

6

15

10

8

6

6

20

10

10

8

6

25

10

10

8

8

 

 

Például: a 45°-os tetőnél, 12 m-es szarufa hossznál a szellőzőréteg legalább 6 cm legyen.

Az ehhez tartozó beszellőző nyílás legalább 200 cm2 illetve a kiszellőző nyílás 50 cm2 legyen.

 

A szellőzőnyílás ajánlható és egyben legjobb kialakítása a keskeny végigfutó rés. A szellőzőnyílások takarását ( perforált lemez, rács stb. ) a keresztmetszet felületének szerkesztésekor figyelembe kell venni. A szabad nyílásfelületet kell mértékadónak venni. Ez többnyire a ráccsal védett rés 40-60 %-a.

 

A gyakorlatban végigfutó 3 cm-es rés, ráccsal fedve szabad nyílásmérete: 200 cm2/folyóméter.

 

A pontszellőzők az eresz-gerinc szellőzőkkel kombinálhatók. Ezt a lehetőséget akkor érdemes kihasználni, ha a szellőzés megfelelő mértékét másképpen nem lehet megoldani. Amennyiben a szellőzőelemekkel nem biztosítható a szükséges szellőzőnyílás keresztmetszet, akkor egyoldali vagy szükség esetén kétoldali taréjgerinc szellőző is készíthető, illetve a szellőzőelem gerincszellőzéssel is kombinálható.

 

A tetőtér-beépítés esetén a szerkezeten belül, illetve a bitumen zsindelyt hordó deszkázat belső felületén páralecsapódás nem lehet. Ha nem hatékony a szellőztetés, akkor várható az időszakos páralecsapódás miatt a fa szerkezetek befülledése, gombásodása. Ez végső soron a fa tartószerkezet idő előtti, akár 20-25 év alatti, teljes tönkremenetelét is okozhatja.


az oldal tetejére

 

 

 

3.5 AZ ALÁTÉTFEDÉS (ALÁTÉTHÉJAZAT) KÉSZÍTÉSE

 

Az alátétfedés csak nem korhadó (poliészter- vagy üvegfátyol-betétes) bitumenes lemezből készülhet. Az anyaga lehet oxidbitumenes is, vastagsága legalább 1 mm legyen, de az aljzat egyenetlenségei miatt előnyösebb lehet a 3 mm körüli vastagságú alátéthéjazat használata. Íves tetőidomok esetén a legalább 3 mm-es, bitumenes lemez alátétfedés javasolható a leolvasztásos ragasztás biztonságos kivitelezhetősége érdekében.

 

Alátéthéjazat nélkül 18-30° között a bitumenes tetőzsindely fedés készítése nem készíthető. Az egyébként alátéthéjazat nélkül készülő 30° feletti fedések esetén az ereszvonalnál, orom mentén, 1,0-2,0 méter szélességben kell az alátétfedést elkészíteni. A hajlatban (vápában, tetőfelépítmények és síktörések mentén) mindenkor kell alátétfedést készíteni, amelynek lemezsávja a hajlattengellyel megegyezően hosszirányú legyen és lehetőleg egy toldásnélküli sávból álljon.

 

Az alátétfedés alkalmazásának jellemzői:

 

·       a 12-18° közötti hajlásszög esetén a teljes fedési terület vízzáróságának fokozására hegeszthető bitumenes alátétlemezt kell alkalmazni (íves felületek)

·       a nagy vízterhelésű tetők, tetőszakaszok vízzáróságának növelésére szükséges alátétfedést készíteni (például a tetőablakok közötti sávokon)

·       az ideiglenes víz elleni védelemre, nagyobb tetőfelületek átmeneti védelmének megoldására, számítva egy időszakos vihar hatásaira is,

·       kismértékben fogazott illetve hézagos deszkaaljzat esetén a felület kiegyenlítésére hegeszthető bitumenes lemezt kell alkalmazni.

 

Ha a tetőszerkezet fokozott igénybevételnek van kitéve, akkor a poliészterfátyol betétes, polimerbitumenes alátétlemezt célszerű alkalmazni.

 

Ha az alátéthéjazat hosszabb ideig vízlevezető (szükség)tetőként tölti be a szerepét, akkor szintén polimerbitumenes lemezt kell alkalmazni rejtett szegezéssel, az átlapolások és a toldások leragasztásával vagy lehegesztésével.

 

A bitumenes lemez alátét sávokat az eresszel párhuzamosan kell fektetni, legalább 10 cm átfedéssel, amelyek a vízfolyás irányában takartak legyenek. A rögzítésük az átfedési sávban készül 10 cm-ként tűzihorganyzott fedéllemez szöggel, varrottan (cikk-cakkban) tehát nem egyvonalban.

 

 

az oldal tetejére