Bitumenes tetőzsindely alkalmazástechnika:
(tárolási előírások, garanciális feltételek, alapfokú alkalmazástechnika)

A zsindely csomagolása:

A bitumenes tetőzsindelyek fólia csomagolással kerülnek forgalomba. A vásárlás alapegysége az egész csomag. A becsomagolt mennyiségek típusonként különbözőek lehetnek. A Tungli Bt. minden zsindely-árjegyzéke tartalmazza a típusonkénti kiszereléseket.
Egy csomagban 3,0 m2 anyagmennyiség található. A megadott érték a hasznos felületre értendő.  A mértékadó mennyiség mindig az átlagos csomagtartalom.

A zsindely átvétele, szállítása, tárolása:

Vásárláskor ill. az áru átvételekor meg kell győződni arról, hogy a teljes vásárolt mennyiség azonos gyártási dátummal rendelkezik-e. Különböző gyártású, gyártási számú zsindelyek között olyan színeltérés (elsősorban az árnyalatokban) léphet fel, amely bár zavaró lehet, de már nem vonatkoznak rá a garanciák. A Tungli Bt. nem vállal szavatosságot a tetőfelület színének egyenletességére, ha a színeltéréseket a különböző gyártási számú termékek azonos felületen történő beépítése eredményezte!
Amennyiben véletlenül különböző gyártási számú de azonos színű termékek kerültek egyazon megrendelésben kiadásra, a Tungli Bt. vállalja, hogy az áru átvétele utáni 1 hónapon belül (a vásárló költségére) visszaszállított különböző gyártási számú mennyiséget azonos gyártásúra kicseréli vagy helyette másik terméket ad el. A Tungli Bt. azonban ebben az esetben is fenntartja magának a jogot, hogy csak azokat a termékeit cserélje vissza, amelyek csomagolása ép, azok újraértékesíthető állapotban kerültek visszaszállításra. A Tungli Bt. nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a vásárló és/vagy a tetőfedő a terméket a felhasználás előtt nem ellenőrizte, az a gyártási dátum ellenőrzése nélkül beépítésre került és így az már az áru tönkremenetele nélkül nem cserélhető ki!

A bitumenes tetőzsindelyek csomagoláson belüli sérültségének valószínűsége minimális, a termék később is (pl. a szállítás, tárolás során) csak erőteljes külső behatásra károsodhat. Arra azonban vigyázni kell, hogy bár az anyag maga nem, de a csomagolás könnyen sérülhet. A vásárolt termék átvételekor ezért meg kell győződni a csomagok ép és sértetlen állapotáról. A Tungli Bt. a vásárolt termék átvétele után a látható sérülésű csomagokra nem fogad el ( a mechanikai sérülésekre vonatkozó) reklamációt!
A zsindelycsomagokat a szállítás és a tárolás során is le kell fedni. Bár az anyagot a csapadék nem károsíthatja. A Tungli Bt. csak azokat az eredetileg is becsomagolt termékeket cseréli vissza, amelyek csomagolása sértetlen!

A Tungli Bt. a kivitelezés során fel nem használt bontatlan zsindelycsomagokat sem köteles visszavásárolni!

A zsindely anyaga /a bitumentartalom és a hőre aktiválódó ragasztósávok miatt/ érzékeny a hőre. A letakart csomagokat is csak árnyékban vagy fedett helyen szabad tárolni. A csomagokat erős, tűző napsugárzás nem érheti. Letakart állapotban is biztosítani kell, hogy a takarás alatt felmelegedő levegő ki tudjon szellőzni. A 15-20 °C feletti külső hőmérsékleten 12-15 csomagnál többet már nem szabad egymás fölé rakni, mert a lapok a csomagoláson belül is összetapadhatnak.

Amennyiben a lapok már egy kicsit összetapadtak, a csomagokat élére állítva és azon megütve vagy meghajlítva lehet a legkevesebb sérüléssel megkezdeni.
A zsindelyt a csomagokból csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad kibontani. A Tungli Bt. nem vállal garanciát abban az esetben, ha az általa forgalmazott termékek a szakszerűtlen tárolás miatt károsodtak.


A zsindelyek garanciája:

A legtöbb európai termék garanciája a kötelező mértékű minimális értékektől (5 év) maximálisan 10 évig terjed. Ezeknél a típusoknál a felelősség-vállalás mértéke a hagyományos értelemben értelmezhető, tartalmazza valamennyi keletkezett kár megtérítésének lehetőségét is.
A törvény által előírt minimális (azaz 5 év) mértéken felül a Tungli Bt. csak beszállítóinak (korlátozott) feltételei alapján vállal további garanciákat.

FIGYELEM! A KB. 90-110 KM/H FELETTI SZÉLSEBESSÉGNÉL KELETKEZETT (VIHAR-) KÁROKRA A ZSINDELYEK GARANCIÁJA MÁR NEM TERJED KI. EZEKBEN AZ ESETEKBEN MÁR CSAK A BIZTOSÍTÓK NYÚJTHATNAK SEGÍTSÉGET.

 

A zsindelyezés technológiája:

A zsindelyezés kifejezetten szakmunka, csak szakképzett tetőfedő végezheti. A Tungli Bt. nem vállal felelősséget a szakszerűtlen alkalmazás során keletkezett károkért.
Sajnos - tapasztalataink alapján - a vásárlók által választott legtöbb vállalkozó nem végzett el egyetlen zsindelyező szaktanfolyamot sem, sőt a legtöbb még tetőfedő szakvizsgával sem rendelkezik.
Vásárlóink tájékoztatása érdekében (a teljesség igénye nélkül) ezért foglalunk most össze néhány alapvető (és általuk is figyelemmel kísérhető) ismeretet:

  • Zsindelyezés alá csak első osztályú (9-13 cm széles) colos deszka vagy hajópadló, ill. a legalább 15 mm. vtg. OSB3 háncslemez alkalmazható, melynek alkalmazásához kérje külön tájékoztatónkat!
  • Zsindelyfedési munkákra a +10°C -  +25°C közötti külső hőmérséklet az ideális. +5°C alatt a legtöbb zsindelytípus már nem hajlítható, törik. Ilyen időben a tető árnyékos oldalán már csapadéklefagyással is számolni lehet, amely balesetveszélyes. A +30°C feletti hőmérsékleten (illetve a tető napsütötte oldalán akár +20°C -  +25°C felett!) nem szabad dolgozni! Ilyenkor már a tetőfedő súlya is károsíthatja a hőre fellágyult felületet. Elkészült zsindelytetőre csak szakember mehet fel, de +20°C felett már ő sem. Alacsonyabb (+15°C alatti hőmérsékleten) amennyiben nem várható, hogy rövidesen és tartósan magasabb lesz a felület hőmérséklete (pl. késő ősszel), a hőre aktivizálódó ragasztócsíkok már nem működnek kielégítően. Ilyenkor a tetőfedőnek kell  biztosítani a tapadáshoz szükséges magasabb hőmérsékletet (pld. hőlégfúvó alkalmazásával). Erre a célra a Tungli Bt. speciális bitumenes ragasztók alkalmazását ajánlja. Kötelező bitumenes ragasztó alkalmazása amennyiben a tető szélnek erősen kitett helyen készül, vagy a zsindely ragasztócsíkja (tapadási felülete) nem tartalmaz elegendő ragasztóanyagot. Valamint azokon a helyeken, ahol a lapok nem a sík felületetet meghatározó irányban fekszenek (pl. ívek, gerincek, vápák stb. kialakítása) és ahol a zsindely idegen anyaggal (pl. bádogszegély) találkozik. A zsindelyfelület letapadását, állapotát, célszerű évente legalább kétszer ellenőrizni. Amennyiben az összetapadás, a ragasztás nem kielégítő, a fellazult lapokat – ragasztóval - újra le kell rögzíteni. A Tungli Bt. semmilyen általa forgalmazott zsindelyre nem vállal garanciát, ha a zsindelyfedés azért károsodott, mert a tetőfedő (később a tulajdonos) a felület letapadását nem ellenőrizte, az esetleg szükséges mértékű ragasztásokat nem pótolta!
  • Zsindelyfedésnél bitumenes alátétlemez alkalmazása általában ajánlott; vékonyabb típusoknál vagy alacsonyabb hajlásszögnél kötelező. Csupaszlemez (kátránypapír) vagy gyenge minőségű üvegfátyol-betétes lemezek alkalmazása tilos! A Tungli Bt. az általa forgalmazott zsindelyekre nem vállal garanciát, ha a zsindelyfedés azért károsodott, mert alatta nem megfelelő alátétlemez került beépítésre!
    Zsindelyezés során a lapokat mindig egyszerre több csomagból, véletlenszerű ritmusban kell felhasználni. Ha a tetőfedő egyszerre csak egy-egy csomagból dolgozik, egyszínű típusoknál a néha fellépő (de a zsindely anyagösszetétele miatt teljesen normális) minimális színeltérés - az elvágólagos találkozások miatt - már zavaró lehet. Többtónusú zsindelyeknél megtörténhet, hogy a különböző színek azonos ritmusban, egymás alatt jelennek meg a tetőn, és így a felület „csíkos” lesz. Mivel a színekre nem vonatkozik a zsindelyek garanciája, a vásárlónak is mindenképpen oda kell figyelnie arra, hogy a vállalkozó a fenti előírások betartásával dolgozzon. A Tungli Bt. nem vállal garanciát abban az esetben, ha a színeltérés azért vált zavaró mértékűvé, mert a tetőfedő egyszerre csak egy-egy zsindelycsomagból dolgozott.
  • Zsindelyfedések rétegrendjének nélkülözhetetlen része a megfelelő (át)szellőzés, amelynek hiányában nemcsak a zsindely, hanem még a tetőszerkezet is tönkremehet! A kiszellőzés biztosítására az aljzat (deszkázat) és a hőszigetelés között legalább 4-6 cm. vtg. légrést kell hagyni, amelyet felülről beépített pontszellőzők vagy gerincszellőzők, alulról rovar ellen védett bemeneti nyílások zárnak. A Tungli Bt. nem vállal felelősséget az általa forgalmazott zsindelyfedés tönkremeneteléért abban az esetben, ha az alatt nem biztosították a rétegrend megfelelő kiszellőzését.

 

TÁJÉKOZTATÓNK ESETLEGES HIÁNYOSSÁGAIÉRT A FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALHATJUK. AMENNYIBEN VÁSÁRLÓINK TOVÁBBI ALKALMAZÁSTECHNIKAI INFORMÁCIÓKAT SZERETNÉNEK, KÉRJÜK JELEZZÉK MUNKATÁRSAINKNAK, AKIK SZÍVESEN ELLÁTJÁK ÖNÖKET TOVÁBBI, RÉSZLETESEBB DOKUMENTÁCIÓKKAL. SZÁLLÍTÁSI ÉS GARANCIÁLIS PROBLÉMÁK ESETÉN AZ „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” ÉS A JELEN ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAK EGYÜTTESEN ÉRVÉNYESEK.